تبلیغات
منتظر یار - اخلاق و فرهنگ
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391

اخلاق و فرهنگ

   نوشته شده توسط: محمد نویدی    

این روزها همه جا سخن از تهاجم فرهنگی است.فرهنگ به معنای کلی شامل عقاید.اخلاق. ارزشها.آداب ورسوم ...میباشد و در واقع چهره جامعه محسوب می شود زیباییها و زشتیهای جامعه را در آئینه فرهنگ هر قوم و ملتی می توان مشاهده کرد بنابراین منظور از هجوم فرهنگی هم همان تاخت و تاز و جنگ دشمنان با ارزشهایاسلامی و عقایدو اخلاق جوانان و ویران ساختن پایه های آن از طریق نشرفساد. بی ایمانی و هوی و هوس و بی بندو باری و یاس و ناامیدی و غیره است.

دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی چون از تهاجم و حمله نظامی و سیاسی و اقتصادی سودی نمی برند و نبردند متوسل به مبانی فرهنگ جامعه اسلامی مسلمین کرده اند.

دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی چون از تهاجم و حمله نظامی و سیاسی و اقتصادی سودی نمی برند و نبردند متوسل به مبانی فرهنگ جامعه اسلامی .مسلمین کرده اند.

کشیدن جوامع اسلامی به دنبال فرهنگ منحط غربی و یا از دست دادن هویت خویشتن و گرفتار شدن در یک عالم بی وزنی روحی و بی تفا وت در برابر مسائل سرنوشت ساز جامعه می باشد.ولی در عوض ما ابزار مهمی برای ایستادگی در مقابل این هجوم داریم که هر گاه فرهنگ اسلامی با محتوای ایمان به خداوند ایزد و متعال که قدرتش بی پایان و مراقبتش بر بندگان بی نظیراست و آن با فرهنگ ایثار رشادتو شهادت و آزادگی و جهاد بر جامعه سایه افکن شده مسلط شدن به چنین جامعه ای غیرممکن است. آری! در برابر این تهاجم بیرحمانه دشمن باید نیروی مقاومت را از طریق فرهنگ اسلامی در میان ملتمان تقویت کنیم قبل از مبارزه و جنگ با مظاهر و مفاسد باید بنیه های فکری و عقیدتی در یک کلمه فرهنگ را تقویت نمود در این راستا یکی از ارکان اصلی مساله تقویت مبانی اخلاقی است.زیرا اخلاق یک عامل باز دارنده در برابر مفاسد اجتماعی است که اخلاق ریشه نیکی و خوبی ها و خمیر مایه سعادت فرد و جامعه است که حد فاصل میان انسان و حیوان است به آشکار می توان گفت که امروز هر چه مشکل داریم از هر چه در عذابیم ویا رنج میبریم یا در گرفتاری غرق هستیم همه و همه به خاطر تزلزل مبانی اخلاقی است که باید آن را زنده کرد.     


پیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک

< < داغ کن - کلوب دات کام

پیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک